Specjalistyczny gabinet psychiatryczny

lekarz Michał Grzelak

      Podstawą udzielanych przeze mnie świadczeń medycznych z zakresu Psychiatrii i Terapii Uzależnień są wizyty w gabinecie. Są one oparte o osobiste badanie psychiatryczne rozszerzone w razie konieczności o badania psychologiczne, obrazowe lub elektroencefalograficzne (EEG). Wizyty odbywają się po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu, a ich częstotliwość, czas trwania i forma są bezpośrednio uzależnione od rodzaju i etapu stosowanej terapii oraz potrzeb pacjenta. Ważnym elementem stosowanej przeze mnie terapii jest oprócz leczenia farmakologicznego pomoc psychoterapeutyczna.

Uzupełnieniem prowadzonej terapii farmakologicznej i działań psychoterapeutycznych są dokumenty, które wystawiam w zakresie:

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wizyty w miejscu zamieszkania pacjenta. Wizyty takie są ustalane indywidualnie.